ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu otrzymanego, nienaruszonego towaru przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 

Aby dokonać takiego zwrotu, prosimy o przesłanie maila na adres [email protected] z wyraźną adnotacją w tytule: “Odstąpienie od umowy” bądź listownie na adres:

Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3/96, 03-982 Warszawa

Aby dokonać reklamacji towaru, prosimy o przesłanie wadliwego towaru wraz z podaniem przyczyny zwrotu na adres:

Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3/96, 03-982 Warszawa

Zgodnie z treścią regulaminu sklepu:

§7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Każdemu klientowi/klientce, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres podany powyżej.
  2. Prawo do odstąpienia przysługuje w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  5. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3/96, 03-982 Warszawa
  6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu drogą pocztową – Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3/96, 03-982 Warszawa.

&8. Reklamacje

  1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, należy kierować na adres mailowy: [email protected] lub pocztowy: Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3/96, 03-982 Warszawa. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
  2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.